Veškerá sesbíraná data jsou majetkem VOYNBERG SP. Z O. O. a nebudou zprostředkována žádné jiné třetí straně, než je doručovací služba, která tyto informace potřebuje k doručení. Na přání uživatele budou sesbíraná data využita k upozornění o nových produktech. Vyhrazujeme si právo jakékoliv informace vydat, pokud by tak bylo žádáno zákonem, pokud by to bylo v našem zájmu, pokud by to bylo příkazem soudu nebo v rámci policejního vyšetřování. Používáme nejnovější a nejbezpečnější standardy zabezpečení, sběru a přenosu informací. Pomocí SSL kódujeme všechny důležité informace, např. o kreditních kartách.

Internetová stránka používá „cookies“ (krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče), které ale vašemu počítači nezpůsobují žádné škody či virové infekce. Užívání našich stránek je naprosto dobrovolné a na vaše vlastní riziko, proto neneseme zodpovědnost za jakékoli poškození hardwaru vašeho počítače. Také nezodpovídáme za obsah a chyby na stránkách v odkazech.

Poskytovatel našich webových stránek automaticky shromažďuje údaje typu IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, čas návštěvy apod. Údaje jsou použity výhradně ke statistickým účelům a nejsou spojovány s jinými osobními informacemi. Za bezpečnost osobních údajů je svým způsobem zodpovědný sám uživatel. Vyhrazujeme si právo toto ustanovení kdykoliv změnit. O případných změnách budeme informovat na webových stránkách, doporučujeme vám tedy jejich častou návštěvu.